Reklamációs adatlap

A reklamáció érvényesítéséhez töltse le a Reklamációs adatlapot (PDF) és az ott leírtak szerint járjon el.

Reklamáció rendje

1. A vásárló köteles a reklamációt a hiba észlelésekor indokolatlan halasztás nélkül, azonnal érvényesíteni. A hibajelentés elhalasztása további használat esetén a hibát súlyosbíthatja és a terméket elértéktelenítheti, ami a visszatérítés elutasításához vezethet.

2. A jótállási idő 24 hónap, amely az áru átvételének napjával kezdődik.

3. A garanciaidő nem felcserélendő az áru élettartamával, amely azt az időt jelenti, ameddig az áru rendeltetésszerű, tulajdonságainak megfelelő használat és karbantartás mellett kitart.

4. Amennyiben a vásárló átvételkor észleli, hogy a kézbesített áru nem egyezik a megrendeléssel, vagy hibás, az eladót köteles e-mailben vagy telefonon azonnal, vagyis 5 napon belül, értesíteni.

5. Ha a megvásárolt termék hibásnak bizonyul, a vásárlónak joga van reklamálni.

6. Hibának tekinthető az áru jellegének azon változása, amely nem megfelelő vagy minőségtelen alapanyag felhasználásából, nem megfelelő termelési eljárás vagy összeállítás következtében adódik.

7. Hibának nem minősíthető az áru jellegének azon változása, amely garanciaidőn belüli elhasználódás, a termék nem megfelelő használata, nem elégséges vagy nem megfelelő karbantartása, az alapanyagok természetes változásai, illetve a tulajdonos vagy egy  harmadik személy által történt megrongálás következtében alakult ki.

8. A reklamáció rendes érvényesítéséhez szükséges a komplett terméket visszaküldeni az alapvető higiéniai elvek betartása mellett. A vásárló az árut tiszta, higiénikus állapotban, minden szenneyződéstől mentesen köteles visszajuttatni. A Shooos s.r.o. korlátozott felelősségű társaság, amely a www.shooos.hu eshop üzemeltetője, fenntartja a reklamáció visszautasításának jogát, amennyiben az áru a fent említett elveknek nem felel meg és ellentmond a higiénia alapvető elveinek (a fertőző betegségek megelőzéséről szóló intézkedések 91/1984-es jegyzéke szerint).

9. A reklamáció feldolgozására és a hiba elhárítására legkésőbb 30 napon belül, indokolatlan halasztás nélkül sor kerül. Egy megbízott munkatárs indokolt esetben megállapodást köthet a vásárlóval hosszabb időtartamra.

10. A vásárló az áru visszaküldése mellett a reklamációs levél kitöltésével és a vásárlást igazoló bizonylat másolatával (számla) érvényesíti a reklamációt. Mindezeket a követekző címre szükséges eljuttatni: Obchod Shooos, Miletičova 5, 821 08 Bratislava

© SHOOOS