Általános Szerződési Feltételek

1. Általános feltételek

A szolgáltató: Shooos Kft., mely Nábr. L.Svobodu 44, 81102 Bratislava, Slovakia címen van bejegyezve Bratislava 1 Körzeti Bíróság Kereskedelmi Nyilvántartásában (Részleg: Sro, Iktatási szám: 4409/B, statisztikai számjel: 31342965, adóazonosító jel: SK202081101. ). Telefonszáma: +421911600599, e-mail: [email protected], továbbiakban: Eladó

Fogyasztónak minősül az a természetes vagy jogi személy, aki bármely módon kapcsolatba lép a szolgáltatóval a kínált termék megvásárlása céljából. Fogyasztónak minősül az a természetes vagy jogi személy is, aki bármilyen módon kapcsolatba lép a szolgáltatóval, azzal a kéréssel, hogy a kínálatban nem szereplő árut beszerezze, ezen termék megvásárlásának szándékával.

2. Megrendelés

Az árut a fogyasztó a kosár segítségével rendelheti meg a szolgáltató weboldalán keresztül. A megrendelés elküldésével a fogyasztó kötelezi magát az áru átvételére s annak kifizetésére a megegyezett ár szerint. Az elküldött megrendelést a szolgáltató 24 órán belül e-mailben visszaigazolja, s ezzel egyidőben értesíti a fogyasztót az áru hozzáférésének és kézbesítésének időpontjáról. Minden visszaigazolt megrendelés kötelezi a feleket.

A szolgáltató köteles a megrendelt termék megfelelő fajtáját és mennyiségét kézbesíteni a megrendelésben szereplő megegyezett ár szerint.

A megrendelés a fogyasztó részéről indoklás nélkül érvényteleníthető a megrendeléstől szamított 24 órán belül, telefonon vagy e-mailen keresztül. Az érvénytelenítés feltételeinek leellenőrzését követően a szolgáltató visszaigazolja a törlést e-mailen vagy telefonon keresztül. Abban az esetben, ha a kifiztés már megtörtént, a pénzt a szolgáltató visszautalja a fogyasztó számlájára.

A szolgáltatónak jogában áll a megrendelést érvényteleníteni, amennyiben a megrendelt áru nem beszerezhető. Ilyen esetben a fizetett összeget azonnal visszatéríti a fogyasztó számlájára, esetleg felajánl egy pót-terméket vagy más megoldást, ha a fogyasztó beleegyezik. A szolgáltatónak jogában áll érvényteleníteni a megrendelést akkor is, ha nem tud kapcsolatba lépni a fogyasztóval (hibásan megadott kontakt információk esetén vagy ha a fogyasztó nem elérhető).

3. Árak

A szolgáltató ÁFA fizető.

A megrendelés alap összegéhez a szállítás költségét hozzászámítjuk. Ennek összege a teljes megrendelés értékéből van levezetve. A tényleges összeg a megrendelésben van feltüntetve. A szállítás díja magában foglalja a csomagolás árát.

4. Fizetési feltételek

A fizetés történhet utánvétellel, szolgáltató számlájára történő banki átutalással vagy bankkártyával méghozzá:
a) közvetlen utalással a fogyasztó saját számlájáról, 
b) közvetlen befizetéssel a szolgáltató bankszámlájára, 
c) PayPal fizetési rendszerrel, 
d) Wirecard fizetési rendszerrel

A fizetés Szlovákiából Euróban, Csehországból CZK-ban, Magyarországról Forintban történik.

A fizetési bizonylatot (számlát) a szolgáltató a fogyasztónak az áruval együtt küldi ki.

5. Szállítási feltételek

A szállítási határidő a kínálatban szereplő termékekre az esetek többségében 1-2 nap a megrendelés visszaigazolásától, a maximum határidő 7-14 nap, amely a fogyasztóval történt megegyezés szerint meghosszabítható. A szállítás idejéről és a kézbesítés időpontjáról a szolgáltató a megrendelés visszaigazolásakor e-mailben értesíti a fogyasztót. Amennyiben a fogyasztónak nem felel meg a hosszabbított szállítási idő, jogában áll a megrendeléstől elállni a szerződési feltételek 2. pontjában foglaltak szerint.

Az áru a megredelés visszaigazolásakor, a kiiktatás feltételeinek betöltése után azonnal kiszállításra kerül.

A szolgáltató az áru kiszállítását futárral biztosítja. A kézbesítés helye a fogyasztó megredelése szerint határozódik meg. A kézbesítés akkor tekinthető teljesítettnek, ha erre a megadott helyre az árut kiszállítjuk. Az áru megfelelő mértékben csomagolt és biztosított. A fogyasztó köteles az áru épségét átvételkor leellenőrizni. Az áruval együtt a szolgáltató a fizetési bizonylatot is átadja.

Az áruért annak átadásáig a szolgáltató felel. Az áru átvétele annak a fogyasztó által írásban elismert idejétől számít. A szállító által okozott késleltetésért a szolgáltató nem felel. A szállítás során az áruban okozott kárért teljes mértékben a szállító felel. Ilyen esetben a szolgáltató új terméket biztosít a fogyasztónak miután a keletkezett károkat a szállító megtérítette.

Megnövekedett kereslet esetén előfordulhat, hogy az Ön által megrendelt áru hiánycikk és így megrendelését több csomagban tudjuk teljesíteni, de a szállítást és csomagolást csak egyszer számoljuk fel.

6. Megrendelés érvénytelenítése

A fogyasztó az áru átvételétől számított 14 napon belül törvényből adódó joga szerint indoklás nélkül elállhat a megrendelés intézésétől (vagy az „adásvételi szerződéstől”, ha már átvette az árut).

Az árut a fogyasztó köteles
a) ép, 
b) teljes állapotban (eredeti csomagolást, címkéket, esetleges dokumentációt beleértve), 
c) a fizetési bizonylattal együtt visszaküldeni.

Ha a fogyasztó úgy dönt, hogy az árut visszaküldi, köteles:
a) kapcsolatba lépni a szolgáltatóval, kérni a megrendelés visszavonását, megadni a megrendelés számát, a vásárlás dátumát és a bankszámla számát, ahová a pénzt visszaküldik.
b) az árut  a szolgáltató címére visszaküldeni – javasolt, hogy ajánlott küldeményként, megfelelő csomagolásban legyen feladva, hogy a szállítás során ne írjanak, ragasszanak rá vagy rongálják meg más módon az eredeti csomagolást vagy magát az árucikket. (a szolgáltató nem felel a szállítás során létrejött károkért vagy az áru elvesztéséért)

c) a visszaküldéssel kapcsolatos (postai vagy biztosítási stb) költségeket kifizetni.

Az áru kézhezvétele után a a szolgáltató köteles azt átvenni és az áruért fizetett teljes összeget a fogyasztónak visszajuttatni a megrendelés visszavonásától számított 15 napon belül, amely alól a szállítás kötlsége kivételt képez.  Amennyiben ezen Szerződési Feltételekben foglalt bármely pontnak a visszaküldés nem felel meg, a szolgáltató az árut nem fogadja el és a fogyasztó költségén visszaküldi azt.

7. Jótállás és reklamációk

A reklamációk ügyintézése a jótállási feltételek, a Kereskedelmi Törvénykönyv és a vonatkozó jogszabályok szerint zajlik. Minden termékre, amit internetes boltjában kínál a szolgáltató, 24 hónapos jótállás érvényes. A hibákról szóló felelősségeket szabályozó jog szerint a reklamációhoz elégséges a fizetési bizonylatot csatolni.

A jótállás nem vonatkozik használat során bekövetkezett rendes kopásra.

A reklamált árut a vásárló tisztán, ép állatpotban, a fizetési bizonylat és a a reklamációs lap kíséretében köteles a szolgáltatónak visszajuttatni, a hibáról a szolgáltatót a lehető leghamarabb telefonon vagy e-mailben értesíteni, valamint az árut a szolgáltató címére visszaküldeni.

A szolgáltató ezennel arról is tájékoztatja a fogyasztókat, hogy jogaikat és követeléseiket alternatív módon, on-line per útján is érvényesíthetik. Az online pereket az Európai Bizottság és a Szlovák online perek intézésének kapcsolattartója biztosítja. Ugyanígy a szolgáltató követelései is érvényesíthetők ilymódon a fogyasztóval szemben az európai platformon. Panasz emelhető az online per platformon keresztül a  http://ec.europa.eu/consumers/odr/index_en.htm oldalon. Az alternatív megoldás időt és pénzt takarít meg, mivel 90 napon belül pénzkiadás nélkül végbemegy. Bármilyen probléma esetén a fogyasztó e-mailen is kapcsolatba léphet a szolgáltatóval.

8. Személyes adatok védelme

Minden személyes adatot, melyet a fogyasztó a megredelés vagy a shooos.hu internetes boltban történő regisztráció során megad, a 122/2013 számú adatvédelmi törvény (AT) alapján tárolunk, feldolgozunk és megőrizünk. Személyes adatok megadására megredelés elküldésekor vagy a felhaszálói oldara való regisztráció során kerül sor, a megrendelő vagy regisztrációs nyomtatvány keretein belül.

A megrendelés elküldésével, illetve az adásvételi szerződés megkötésével a fogyasztó beleegyezését adja adatainak feldolgozásához, tárolásához és megőrzéséhez, valamint a  122/2013 AT alapján az adásvételi szerződés megkötéséhez, megrendelés telejesítéséhez és ehhez kapcsolódó kommunkáció céljából, valamint a megredenlés sikeres teljesítése után is nyilvántartás céljából (reklamációk kezelése, könyvelés és hasonlók végett), amíg a fogyasztó írásban ellent nem vet. Feldolgozott személyes adatok: név, cím, telefonszám, e-mail cím. A fogyasztónak hozzáférése van a kezelt adatokhoz, joga van azokat megváltoztatni, beleértve egyéb törvényből adódó jogokat a személyes adatokkal kapcsolatban. A szolgáltató ezeket nem továbbítja, nem hozza nyilvánosságra és nem nyújt harmadik félnek hozzáférést, kivéve a szállítást végző cég munkatársait, akiknek a kézbesítéshez szükséges legalapvetőbb adatokat adja át a szolgáltató.   

A fogyasztónak a 122/2013 számú adatvédelmi törvényből kifolyólag legfőképp a következő jogai vannak:

A fogyasztó írásbeli kérvény alapján követelheti a szolgáltatótól:
a) megerősítést személyes adatainak kezeléséről
b) általánosan érthető formában tájékoztatást kapni a személyes adatok informatikai rendszerben történő feldolgozásáról  a 15 bekezdés a-e jel 2-6 pontjai szerint meghatározott mértékben ; az 5-ös rész alapján határozat kiadásakor az érintett személynek joga van felvilágosítást kapni a feldolgozás folyamatáról és ezek kiértékeléséről.

c) általánosan érthető formában tájékoztatást kapni a forrásról, ahonnan a személyes adatokat a szolgáltató a feldolgozás céljából megszerezte

d) általánosan érthető formában feldolgozott adatainak jegyzékét

e) hibás, nem teljes vagy nem aktuális személyes adatainak kijavítását és törlését
f) azon személyes adatainak törtlését, melyeknek feldolgozása befejeződött; ha az adatfeldolgozáshoz a személyes adatokat tartalmazó hivatalos okmányok szükségesek, kérheti azonak visszaszolgáltatását, 
g) törvénysértés esetén minden feldolgozás alatt álló személyes adat törlését,
h) egyetértés visszavonása esetén adatainak blokkolását az érvényességi idő letelte előtt , amennyiben a szolgáltató az adatokat a fogyasztó beleegyezésével használja

A fogyasztónak jogában áll írásban ellenvetni:
a) ha feltételezhetően direkt marketing célokra használják személyes adatait az ő beleegyezése nélkül, és kérni azok törtlését
b A 10. § 3. szakaszának d) pontjában foglalt, személyes adatok használatával direkt marketing céljából postai érintkezés során  
c) A 10. § 3. szakaszának d) pontjában foglalt, személyes adatok átadásával direkt marketing céljából

9. Záróinformáció

A szolgáltatást a Szlovák Kereskedelmi Felügyelet ellenőrzi. ( 827 99 Bratislava, Prievozská 32, POB 29)
Ezen általános szerződési feltételek és minden adásvételi szerződés amely ezeken a szabályokon alapul, megfelel az irányadó hatályos jogszabályoknak a Szlovák Köztársaságban.

© SHOOOS